SEGRO Logistics Park Wrocław

SEGRO Logistics Park Wrocław
Ryszarda Chomicza 13C, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
80000 m2

SEGRO Logistics Park Wrocław to kolejna duża inwestycja na Dolnym Śląsku. Jest to bardzo nowoczesny park spełniający najwyższe standardy. Położony jest przy autostradzie A4 w bardzo bliskiej odległości z węzłem autostradowym łączącym autostradę A8. Powierzchnia Parku wynosi około 80.000 m2.

SEGRO, spółka o statusie firmy Real Estate Investment Trust, jest właścicielem, zarządcą i deweloperem nowoczesnych powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych. Spółka w roku 2020 jest właścicielem lub zarządcą portfela nieruchomości obejmującego ponad 7 mln m2 o wartości ponad 11 mld funtów, a swoje usługi świadczy klientom z różnych sektorów przemysłu. Nieruchomości firmy skoncentrowane są w obrębie kluczowych aglomeracji i węzłów transportowych w dziewięciu krajach Europy, głównie w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Polsce. Spółka rozpoczęła swoją działalność w Europie Centralnej na początku 2006 roku. Obecnie deweloper prowadzi inwestycje między innymi w Gdańsku, Gliwicach, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

English notice:

SEGRO Logistics Park Wrocław is another large investment in Lower Silesia. It is a very modern park that meets the highest standards. It is located by the A4 motorway, in close proximity to the motorway junction connecting the A8 motorway. The area of ​​the Park is approximately 80,000 m2.

SEGRO, a company with the status of a Real Estate Investment Trust company, is the owner, manager and developer of modern warehouse and production space. In 2020, the company owns or manages a real estate portfolio of over 7 million m2 with a value of over 11 billion pounds, and its services are provided to clients from various industry sectors. The company’s real estate is concentrated in key agglomerations and transport hubs in nine European countries, mainly in Great Britain, France, Germany and Poland. The company started its operations in Central Europe at the beginning of 2006. Currently, the developer is conducting investments in, among others, Gdańsk, Gliwice, Łódź, Poznań, Warsaw and Wrocław.

Google Maps

Agent Kazimierz Grabkowski

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kazimierz Grabkowski