SEGRO Business Park Wrocław

SEGRO Business Park Wrocław
Targowa 4, 52-326 Wrocław, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
38000 m2

SEGRO Business Park Wrocław to nowa inwestycja kupiona od Panattoni Europe jako część City Logistics Wrocław I. Składa się z dwóch A-klasowych budynków o powierzchni ok. 38 000 m2. Położony na południu Wrocławia nieopodal skrzyżowania autostrady A4 z obwodnicą Wrocławia A8, 8 km od centrum miasta. Lotnisko znajduje się 13 km od parku. W pobliżu parku znajduje się przystanek komunikacji miejskiej, co zapewnia łatwy dojazd dla pracowników.

SEGRO, spółka o statusie firmy Real Estate Investment Trust, jest właścicielem, zarządcą i deweloperem nowoczesnych powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych. Spółka w roku 2020 jest właścicielem lub zarządcą portfela nieruchomości obejmującego ponad 7 mln m2 o wartości ponad 11 mld funtów, a swoje usługi świadczy klientom z różnych sektorów przemysłu. Nieruchomości firmy skoncentrowane są w obrębie kluczowych aglomeracji i węzłów transportowych w dziewięciu krajach Europy, głównie w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Polsce. Spółka rozpoczęła swoją działalność w Europie Centralnej na początku 2006 roku. Obecnie deweloper prowadzi inwestycje między innymi w Gdańsku, Gliwicach, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

English notice:

SEGRO Business Park Wrocław is a new investment purchased from Panattoni Europe as part of City Logistics Wrocław I. It comprises two A-class buildings with an area of ​​approx. 38,000 m2. Located in the south of Wrocław, near the junction of the A4 motorway with the Wrocław A8 bypass, 8 km from the city center. The airport is 13 km from the park. There is a public transport stop near the park, which ensures easy access for employees.

SEGRO, a company with the status of a Real Estate Investment Trust company, is the owner, manager and developer of modern warehouse and production space. In 2020, the company owns or manages a real estate portfolio of over 7 million m2 with a value of over 11 billion pounds, and its services are provided to clients from various industry sectors. The company’s real estate is concentrated in key agglomerations and transport hubs in nine European countries, mainly in Great Britain, France, Germany and Poland. The company started its operations in Central Europe at the beginning of 2006. Currently, the developer is conducting investments in, among others, Gdańsk, Gliwice, Łódź, Poznań, Warsaw and Wrocław.

Google Maps

Agent Kazimierz Grabkowski

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kazimierz Grabkowski