HALE I MAGAZYNY, CENTRA, PARKI LOGISTYCZNE PANATTONI, PROLOGIS, GOODMAN, SEGRO, HILLWOOD I INNE.

Je偶eli szukasz magazynu zadzwo艅 do nas lub wy艣lij wiadomo艣膰, nasz doradca niezw艂ocznie skontaktuje si臋 z Tob膮 (ENGLISH NOTICE: We offer every kind of warehouses, contact us or send us a message) >>

PANATTONI

Panattoni Europe jest cz臋艣ci膮 Panattoni Development Company, jednego z najwi臋kszych deweloper贸w powierzchni przemys艂owych na 艣wiecie, prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 w wielu oddzia艂ach w Ameryce P贸艂nocnej i Europie. Panattoni obecny jest w Europie 艢rodkowej od 2005 roku. Deweloper wybudowa艂 dotychczas w Polsce, Czechach i Niemczech wiele milion贸w m2 nowoczesnej powierzchni przemys艂owej. W ramach Panattoni Europe dzia艂a struktura, dedykowana projektom dopasowanym do indywidualnych potrzeb najemc贸w, typu build-to-suit.

English notice:

Panattoni Europe is part of the Panattoni Development Company, one of the largest developers of industrial space in the world, with operations in many branches in North America and Europe. Panattoni has been present in Central Europe since 2005. So far, the developer has built many million m2 of modern industrial space in Poland, the Czech Republic and Germany. Panattoni Europe has a structure dedicated to build-to-suit projects tailored to the individual needs of tenants.

PROLOGIS 

Firma Prologis rozpocz臋艂a dzia艂alno艣膰 w regionie Europy 艢rodkowo Wschodniej (CEE) w maju 1997 roku. Stanowi ona cz臋艣膰 Prologis Group, mi臋dzynarodowej sp贸艂ki z siedzib膮 w San Francisco notowanej na Nowojorskiej Gie艂dzie Papier贸w Warto艣ciowych. Sp贸艂ka jest w艂a艣cicielem lub inwestorem nieruchomo艣ci i projekt贸w deweloperskich o 艂膮cznej powierzchni wielu milion贸w metr贸w kwadratowych. Prologis realizuje obecnie inwestycje w przesz艂o 20 krajach. Jako cz臋艣膰 du偶ej mi臋dzynarodowej korporacji, Prologis CEE ma mo偶liwo艣膰 korzystania z wewn臋trznych zasob贸w pieni臋偶nych lub linii kredytowych, dzi臋ki czemu nie musi zabiega膰 o finansowanie ze strony podmiot贸w zewn臋trznych.

English notice:

Prologis began operating in the Central Eastern Europe (CEE) region in May 1997. It is part of the Prologis Group, an international company headquartered in San Francisco and listed on the New York Stock Exchange. The company is the owner or investor of real estate and development projects with a total area of many million square meters. Prologis is currently investing in over 20 countries. As part of a large multinational corporation, Prologis CEE has the option of using internal cash or credit lines, so it does not have to seek external financing.

GLP 

GLP to wiod膮ca mi臋dzynarodowa firma specjalizuj膮ca si臋 w zarz膮dzaniu inwestycjami dotycz膮cymi logistyki, nieruchomo艣ci, infrastruktury, finans贸w oraz technologii z nimi zwi膮zanych. Dzia艂a w Brazylii, Chinach, Europie, Indiach, Japonii i Stanach Zjednoczonych, gdzie zarz膮dza nieruchomo艣ciami o 艂膮cznej warto艣ci wielu miliard贸w dolar贸w. Marka GLP w Europie czerpie z 30-letniego do艣wiadczenia firmy Gazeley, specjalizuj膮cej si臋 w inwestowaniu, realizacji oraz zarz膮dzaniu najwy偶szej jako艣ci nieruchomo艣ciami logistycznymi. Dzia艂alno艣膰 GLP skoncentrowana jest na najsilniejszych rynkach magazynowych w Europie mi臋dzy innymi we Francji, Niemczech, Holandii, Hiszpanii, W艂oszech, Polsce, W臋grzech, S艂owacji, Czechach oraz Wielkiej Brytanii. GLP jest w艂a艣cicielem jednego z najbardziej jako艣ciowych portfeli nieruchomo艣ci po艂o偶onych w kluczowych lokalizacjach, w tym najwi臋kszych aglomeracjach europejskich.

English notice:

GLP is a leading international company specializing in investment management in logistics, real estate, infrastructure, finance and related technologies. With operations in Brazil, China, Europe, India, Japan and the United States, it manages multi-billion dollar real estate. The GLP brand in Europe draws on 30 years of experience of Gazeley, which specializes in investing, implementing and managing the highest quality logistics real estate. GLP鈥檚 activity is focused on the strongest warehouse markets in Europe, including France, Germany, the Netherlands, Spain, Italy, Poland, Hungary, Slovakia, the Czech Republic and Great Britain. GLP owns one of the most quality real estate portfolios in key locations, including the largest European agglomerations.

SEGRO

Segro rozwija i zarz膮dza nieruchomo艣ciami przemys艂owymi w tym obiektami logistycznymi i przemys艂owymi, magazynami i parkami biznesowymi. Segro ma wieloletnie do艣wiadczenie w tworzeniu atrakcyjnych nieruchomo艣ci komercyjnych i zarz膮dzaniu nimi w wielu krajach. Ich portfolio obejmuje nowoczesne magazyny wielkopowierzchniowe i miejskie, kt贸re s膮 dobrze zlokalizowane, z dobrymi referencjami w zakresie zr贸wnowa偶onego rozwoju, kt贸re maj膮 niski wska藕nik pustek strukturalnych i wzgl臋dnie nisk膮 intensywno艣膰 wymaga艅 w zakresie zarz膮dzania aktywami. Aktywa te s膮 skoncentrowane na najsilniejszych rynkach europejskich, kt贸re charakteryzuj膮 dobrymi perspektywami wzrostu.

English notice:

Segro develop and manage industrial real estate in many countries including logistics and industrial facilities, warehouses and business parks. Segro has years of experience in developing and managing attractive commercial real estate and high quality logistics developments in many contries. Their portfolio comprises modern big box and urban warehouses which are well specified and located, with good sustainability credentials, and which should benefit from a low structural void rate and relatively low intensity asset management requirements. They assets are concentrated in the strongest European markets which display attractive property market characteristics, including good growth prospects.

HILLWOOD

Hillwood to jedna z wiod膮cych globalnych firm z bran偶y nieruchomo艣ci komercyjnych z 30-letnim do艣wiadczeniem w realizacji inwestycji w Europie i Ameryce P贸艂nocnej. W Polsce obecna jest od 2014 roku i specjalizuje si臋 w dostarczaniu wysokiej jako艣ci przestrzeni logistycznych i przemys艂owych, zar贸wno w formule BTS, jak i gotowych powierzchni magazynowych na wynajem. Firma zajmuje si臋 r贸wnie偶 akwizycjami i zarz膮dzaniem nieruchomo艣ciami logistycznymi i przemys艂owymi. W Stanach Zjednoczonych Hillwood jest wiod膮cym deweloperem powierzchni przemys艂owych, handlowych oraz mieszkaniowych.

English notice:

Hillwood is one of the leading global commercial real estate companies with 30 years of investment experience in Europe and North America. It has been present in Poland since 2014 and specializes in providing high-quality logistics and industrial spaces, both in the BTS formula and ready-made warehouse spaces for rent. The company also deals with the acquisition and management of logistics and industrial real estate. In the US, Hillwood is a leading developer of industrial, retail and residential properties.

7R

7R jest og贸lnopolskim, dynamicznie rozwijaj膮cym si臋 deweloperem dzia艂aj膮cym na rynku nieruchomo艣ci komercyjnych. Rozpocz膮艂 swoj膮 dzia艂alno艣ci w 2009 roku. Realizuje centra magazynowe i przemys艂owe przeznaczone dla wielu najemc贸w oraz obiekty typu Build To Suit. W portfolio znajduj膮 si臋 zar贸wno wielkopowierzchniowe parki logistyczne, jak i miejskie magazyny Small Business Unit tworz膮ce pioniersk膮 w Polsce sie膰 7R City Flex Last Mile Logistics. W portfolio 7R znajduj膮 si臋 firmy reprezentuj膮ce bran偶e, m.in. z sektora logistyki, e-commerce, retail czy przedstawiciele lekkiej produkcji. W pe艂ni zintegrowany zesp贸艂 deweloperski, w tym dzia艂 projektowy, pozwalaj膮 w szybki spos贸b reagowa膰 na oczekiwania klient贸w, a co za tym idzie dostarcza膰 im rozwi膮zania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

English notice:

7R is a nationwide, dynamically developing developer operating on the commercial real estate market. It started its operations in 2009. It builds warehouse and industrial centers for multiple tenants as well as Build To Suit facilities. The portfolio includes both large-scale logistics parks and the city鈥檚 Small Business Unit warehouses, which form the pioneering network of 7R City Flex Last Mile Logistics in Poland. The 7R portfolio includes companies representing industries, including from the logistics, e-commerce, retail and light manufacturing sectors. A fully integrated development team, including the design department, allow you to quickly respond to customer expectations, and thus provide them with solutions tailored to their individual needs.

MLP Group

 
MLP Group dzia艂a na rynku nieruchomo艣ci komercyjnych od 1998 roku. Specjalizuje si臋 w budowie i zarz膮dzaniu nowoczesnymi centrami magazynowymi. Firma buduje i wynajmuje wszystkie obiekty magazynowo-produkcyjne zgodnie z wymaganiami klient贸w w systemie pre-let i BTS. W roku 2020 w sk艂ad potencjalnego portfela zarz膮dzanych nieruchomo艣ci przez MLP Group wchodzi 艂膮cznie siedemna艣cie operacyjnych park贸w logistycznych zlokalizowanych w Europie na trzech obs艂ugiwanych rynkach to jest w Polsce, Rumuni i Niemczech. Docelowa powierzchnia park贸w logistycznych na posiadanych gruntach przekracza milion metr贸w kwadratowych. MLP zarz膮dza wynajmowanymi powierzchniami wspieraj膮c swoich klient贸w w trakcie trwania ca艂ej umowy najmu. Firma prowadzi te偶 obs艂ug臋 techniczn膮 oraz konserwacj臋 obiekt贸w.

English notice:

MLP Group has been operating on the commercial real estate market since 1998. He specializes in the construction and management of modern warehouse centers. The company builds and leases all warehouse and production facilities in accordance with customer requirements in the pre-let and BTS systems. In 2020, the potential portfolio of properties managed by the MLP Group includes a total of seventeen operational logistics parks located in Europe on three serviced markets, i.e. Poland, Romania and Germany. The target area of logistics parks on the owned land exceeds one million square meters. MLP manages the leased space, supporting its clients throughout the entire lease agreement. The company also provides technical service and maintenance of facilities.

W swoim portfolio posiadamy pe艂n膮 ofert臋 nowoczesnych magazyn贸w w ca艂ej Polsce. Mamy 25 lat do艣wiadczenia na rynku nieruchomo艣ci. Zach臋camy Pa艅stwa do bezpo艣redniego kontaktu, a nasi konsultanci z pewno艣ci膮 znajd膮 odpowiednie i najbardziej optymalne rozwi膮zania zgodne z Pa艅stwa oczekiwaniami.

ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE KA呕DY MAGAZYN I WYNEGOCJUJEMY NAJLEPSZE WARUNKI !

English notice:

Our portfolio includes a full range of modern warehouses throughout Poland. We have 25 years of experience in the real estate market. We encourage you to contact us directly, and our consultants will certainly find the right and most optimal solutions in accordance with your expectations.

WE WILL FIND EVERY WAREHOUSE FOR YOU AND WE CAN NEGOTIATE THE BEST CONDITIONS!