SEGRO Industrial Park Wrocław 2

SEGRO Industrial Park Wrocław 2
Jastrzębia 1, 55-040 Małuszów, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
25000 m2

SEGRO Industrial Park Wrocław 2 (Dawniej – 7R Park Wrocław) to obiekt klasy A o powierzchni około 25 000 mkw. położony pod Wrocławiem, w sąsiedztwie autostrady A4 i A8, tuż przy drodze krajowej nr 35 (w niedalekiej odległości od wioski LG). Strategiczna lokalizacja przy węźle Wrocław Południe łączącym autostradę A4 i autostradę A8 zapewnia doskonałą komunikację z miastem oraz regionem Dolnego i Górnego Śląska. W obiekcie zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne i ekologiczne wpływające na wzrost efektywności energetycznej takie jak oświetlenie LED czy destryfikatory. Budynek gwarantuje wysoki standard ochrony przeciwpożarowej. Park objęty jest certyfikacją BREEAM.

SEGRO, spółka o statusie firmy Real Estate Investment Trust, jest właścicielem, zarządcą i deweloperem nowoczesnych powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych. Spółka w roku 2020 jest właścicielem lub zarządcą portfela nieruchomości obejmującego ponad 7 mln m2 o wartości ponad 11 mld funtów, a swoje usługi świadczy klientom z różnych sektorów przemysłu. Nieruchomości firmy skoncentrowane są w obrębie kluczowych aglomeracji i węzłów transportowych w dziewięciu krajach Europy, głównie w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Polsce. Spółka rozpoczęła swoją działalność w Europie Centralnej na początku 2006 roku. Obecnie deweloper prowadzi inwestycje między innymi w Gdańsku, Gliwicach, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

English notice:

SEGRO Industrial Park Wrocław 2 (formerly – 7R Park Wrocław) is a class A facility with an area of ​​approximately 25,000 sq m. located near Wrocław, in the vicinity of the A4 and A8 motorways, next to the national road No. 35 (not far from the village of LG). Strategic location at the Wrocław Południe junction connecting the A4 and A8 motorways provides excellent communication with the city and the region of Lower and Upper Silesia. The facility uses the latest technological and ecological solutions that increase energy efficiency, such as LED lighting or destratificators. The building guarantees a high standard of fire protection. The park is BREEAM certified.

SEGRO, a company with the status of a Real Estate Investment Trust company, is the owner, manager and developer of modern warehouse and production space. In 2020, the company owns or manages a real estate portfolio of over 7 million m2 with a value of over 11 billion pounds, and its services are provided to clients from various industry sectors. The company’s real estate is concentrated in key agglomerations and transport hubs in nine European countries, mainly in Great Britain, France, Germany and Poland. The company started its operations in Central Europe at the beginning of 2006. Currently, the developer is conducting investments in, among others, Gdańsk, Gliwice, Łódź, Poznań, Warsaw and Wrocław.

Google Maps

Agent Kazimierz Grabkowski

Contact

podobne nieruchomości

wynajem / for rent

Hillwood Kutno

Hillwood Kutno oferuje swoim klientom najwyższej jakości powierzchnie komercyjne o łącznej… More Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kazimierz Grabkowski