Witamy we Wrocławiu

Wrocław jest czwartym pod względem ilości ludności  miastem w Polsce. Według danych z roku 2010 we Wrocławiu mieszka 632.996 mieszkańców. W obecnej chwili posiada status miasta na prawach powiatu i jest siedzibą władz województwa dolnośląskiego i powiatu wrocławskiego. Jest jednym z najprężniej rozwijających się miast w Polsce, jednak swoją pozycję zawdzięcza długiej, bogatej i burzliwej historii.

Wrocław wraz ze Śląskiem został przyłączony do państwa polskiego prawdopodobnie  około roku 990 za panowania Mieszka I. Jednak miasto po raz pierwszy jednoznacznie wzmiankowane było w kronice merseburskiego biskupa Thietmara z okazji zjazdu w Gnieźnie i utworzeniu we Wrocławiu przez Bolesława Chrobrego i Ottona III biskupstwa rzymskokatolickiego podporządkowanemu arcybiskupstwu w Gnieźnie. Thietmar określił  je  mianem Wrotizla, a następnie Wortizlava. Nazwa miasta zmieniała się wielokrotnie z biegiem lat. Osadnictwo na tych terenach występowało już znacznie wcześniej i szacuje się, że te tereny zamieszkane  były już w szóstym wieku, a najnowsze badania archeologiczne wskazują na jeszcze wcześniejsze czasy.  W dziewiątym wieku słowiańskie plemię Ślężan wzniosło gród na Ostrowie Tumskim, który następnie został umocniony  przez czeskiego księcia Wratysława I. Jedna z teorii mówi, że od jego imienia pochodzi obecna nazwa. Według dostępnych źródeł od dziesiątego wieku Wrocław był pod panowaniem Piastów i stanowił jedną z głównych ich siedzib. Położenie geograficzne Wrocławia było jedną z przyczyn gwałtownego rozwoju, ale też przyczyniało się do jego kłopotów.

Przeczytaj całą historię >>

Archiwum wrocławskich modernizacji >>

 

Wrocław Galeria

Wrocławski Krasnal
Katedra
Most Rędziński
Stadion Miejski
Uniwersytet Wrocławski
Dworzec Główny
Copernicus Airport
Most Grunwaldzki