1. Autostrady w Polsce >>

mapa: Wikipedia

Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce stanowią część sieci dróg krajowych. Klasy autostrady i drogi ekspresowej przeznaczone są dla najważniejszych dróg krajowych obsługujących ważne relacje międzyregionalne i międzynarodowe. Na dzień 08 września 2017 oddanych do użytku było 1.732,05 km autostrad oraz 1.878,1 km dróg ekspresowych. Łącznie zatem dróg szybkiego ruchu jest w Polsce 3610,15 km (z uwzględnieniem odcinków z jedną jezdnią).
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych autostrady i drogi publiczne w Polsce można nastepująco zdefiniować:

droga ekspresowa to – droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:
a) wyposażona w jedną lub dwie jezdnie,
b) posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania z przecinającymi ją innymi drogami transportu
lądowego i wodnego, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyżowań z drogami
publicznymi,
c) wyposażona w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone
wyłącznie dla użytkowników drogi.
autostrada to – droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych:
a) wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie,
b) posiadająca wielopoziomowe skrzyżowania ze wszystkimi przecinającymi ją drogami
transportu lądowego i wodnego,
c) wyposażona w urządzenia obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone
wyłącznie dla użytkowników autostrady.

System ViaTOLL

Od 1 lipca 2011 r. w Polsce weszły nowe przepisy i kierowca pojazdu przekraczającego masę 3,5 tony musi posiadać specjalne urządzenie o nazwie ViaTOLL. Na wybranych odcinkach dróg zainstalowano czytniki elektroniczne, które w sposób bezprzewodowy połączą się z urządzeniem oraz naliczą opłatę za przejazd. Urządzenie można doładować na wybranych stacjach benzynowych oraz punktach do tego przystosowanych. Kara za przejazd po wybranej drodze bez ViaTOLL wynosi trzy tysiące złotych. W pierwszych miesiącach funkcjonowania system działał bardzo wadliwie i zdarzało się, że naliczał te same opłaty kilkukrotnie. W tej chwili udało się odpowiedni wykalibrować urządzenia i reklamacji jest zdecydowanie mniej.

W związku z faktem, że viaTOLL jest już także przewidziany dla kierowców pojazdów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej ≤ 3,5 tony strona internetowa systemu została rozbudowana. Od 1 czerwca 2012 roku kierowcy tych pojazdów będą mogli dobrowolnie wybrać czy za przejazd po odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA zapłacą w sposób manualny czy elektroniczny, włączając się do systemu viaTOLL. Dlatego już teraz mogą zapoznać się z obydwoma sposobami płatności.

Wchodząc na stronę viaTOLL.pl użytkownicy znajdą dwie podstrony przeznaczone dla samochodów osobowych – dotyczące manualnego oraz elektronicznego systemu poboru opłat oraz jedną skierowaną dla kierowców samochodów ciężarowych. Dzięki umieszczonym po prawej stronie przełącznikom z piktogramami pojazdów możliwa jest łatwa i szybka zmiana oglądanej części witryny. Piktogram samochodu osobowego z literą „M” prowadzi do sekcji poświęconej poborowi manualnemu, zaś piktogram z literą „E” – elektronicznemu.  Użytkownicy pojazdów o DMC > 3,5 t znajdą informacje przeznaczone dla nich po kliknięciu na piktogram ciężarówki.

źródło: GDDKiA

Planowana sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Autostrady zaznaczone są linią dwukrotnie grubszą od dróg ekspresowych.

Docelowy_uklad_drog.svg

mapa: Wikipedia

Parametry techniczne:

Autostrada różni się od drogi ekspresowej głownie tym, że droga ekspresowa: może być jednojezdniowa, ma więcej węzłów, czasami ma skrzyżowania, w terenie zabudowanym może być zaprojektowana dla niższej prędkości projektowejniż autostrada, ma węższe pasy ruchu, może mieć węższe pasy awaryjne i pobocza. Droga ekspresowa ma mniejszy minimalny pas drogowy niż autostrada – 40 m zamiast 60 m. Stosowanie zjazdów jest zabronione na obu rodzajów dróg.

Autostrada wyjątkowo może mieć węzły drogowe z drogami głównymi, węzłami powinna łączyć się z drogami głównymi przyspieszonymi, drogami ekspresowymi i autostradami. Odstępy między węzłami nie powinny być mniejsze niż 15 km, a w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast nie mniejsze niż 5 km. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe takie odstępy uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniejsze niż 5 km i 3 km w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta lub zespołu miast.

Autostrada powinna posiadać urządzenia łączności alarmowej.

Droga ekspresowa wyjątkowo może mieć skrzyżowania na prawe skręty z drogami zbiorczymi, powinna mieć węzły lub skrzyżowania z drogami głównymi i węzły z drogami wyższych klas. Odstępy między węzłami poza terenem zabudowy nie powinny być mniejsze niż 5 km, a na terenie zabudowy w granicach lub sąsiedztwie dużego oraz średniego miasta nie mniejsze niż 3 km. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli potrzeby funkcjonalno-ruchowe takie odstępy uzasadniają, dopuszcza się pojedyncze odstępy między węzłami nie mniejsze niż 3 km poza terenem zabudowy i 1,5 km na terenie zabudowy. Ronda na drodze ekspresowej są dopuszczone tylko na jej końcach. Stosowanie zjazdów na drodze ekspresowej jest zabronione.

Prędkość projektowa drogi ekspresowej powinna wynosić 120 (tylko dwujezdniowe), 100 lub 80 km/h poza terenem zabudowy oraz 80, 70 lub 60 (tylko obszar silnie zurbanizowany) km/h na obszarze zabudowy. Szerokość pasa awaryjnego powinna wynosić 2,5 m.

Akcent Office