Panattoni Wrocław

Panattoni Wrocław
Logistyczna 8, 55-040 Bielany Wrocławskie, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
1300-100000 m2

Panattoni Europe będąc niekwestionowanym liderem w Polsce oferuje swoim klientom najwyższej jakości powierzchnie komercyjne na terenie całego kraju. Nowe centra logistyczne Panattoni zlokalizowane we Wrocławiu i okolicach oferują powierzchnię magazynowo-biurową klasy A. Obiekty przeznaczone są na magazyny i lekką produkcję i można je elastycznie dostosowywać do potrzeb jednej firmy lub kilku najemców. Posiadają wygodne place manewrowe, przestronne parkingi oraz nowoczesne powierzchnie biurowe. Parki oferują również wygodne doki rozładunkowe i wiele innych nowoczesnych rozwiązań pomocnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Obiekty posiadają certyfikaty BREEAM z oceną GOOD lub VERY GOOD. Bliskość autostrady A4 i A8 oraz dostęp do ogólnopolskiej infrastruktury drogowej sprawia, że są to atrakcyjne lokalizacje dla klientów działających na rynku polskim i międzynarodowym.

Panattoni Europe jest częścią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowych na świecie, prowadzącego działalność w wielu oddziałach w Ameryce Północnej i Europie. Panattoni obecny jest w Europie Środkowej od 2005 roku. Deweloper wybudował dotychczas w Polsce, Czechach i Niemczech wiele milionów m2 nowoczesnej powierzchni przemysłowej. W ramach Panattoni Europe działa struktura, dedykowana projektom dopasowanym do indywidualnych potrzeb najemców, typu build-to-suit.

Zapraszamy do kontaktu: Kazimierz Grabkowski 602 19 87 78.

Uwaga: wszelkie informacje zamieszczone przez biuro Akcent Office mogą być nieprecyzyjne, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

English notice:

Panattoni Europe, being the undisputed leader in Poland, offers its clients the highest quality commercial space throughout the country. The new Panattoni logistics centers located in Wrocław and its vicinity offer A-class warehouse and office space. The facilities are intended for warehouses and light production and can be flexibly adapted to the needs of one company or several tenants. They have comfortable maneuvering areas, spacious parking lots and modern office space. The parks also offer convenient unloading docks and many other modern solutions helpful in running a business. The facilities have BREEAM certificates with a GOOD or VERY GOOD rating. The proximity of the A4 and A8 motorways and access to nationwide road infrastructure make them attractive locations for customers operating on the Polish and international market.

Panattoni Europe is part of the Panattoni Development Company, one of the largest developers of industrial space in the world, with operations in many branches in North America and Europe. Panattoni has been present in Central Europe since 2005. So far, the developer has built many million m2 of modern industrial space in Poland, the Czech Republic and Germany. Panattoni Europe has a dedicated structure dedicated to build-to-suit projects tailored to the individual needs of tenants.

Contact: Kazimierz Grabkowski 602 19 87 78. 


Note: any information posted by Akcent Office may be imprecise, are not legally binding and do not constitute an offer within the meaning of the law.

Google Maps

Agent Kazimierz Grabkowski

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kazimierz Grabkowski