Ideal Idea Park Wrocław

Ideal Idea Park Wrocław
Graniczna 186, 54-610 Wrocław, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
15000 m2

Ideal Idea Park Wrocław jest usytuowany obok wrocławskiego lotniska, zaledwie 3 km do autostrady A8 i około 20 minut jazdy do centrum miasta. Jest to doskonała lokalizacja, która zapewnia bardzo dobrą komunikację nie tylko z centrum miasta ale też z innymi częściami Polski dzięki nowo powstałym drogom ekspresowym i autostradom. Park jest dogodnie zlokalizowany obok przystanków komunikacji miejskiej obsługujących Port Lotniczy, zapewniając doskonałą komunikację ze wszystkimi częściami Wrocławia. Ideal Idea Park Wrocław oferuje w swoich dwóch identycznych budynkach powierzchnie magazynowo-produkcyjne, a każdy z nich ma trzy kondygnacje biurowe wykończone w standardzie klasy A.

W ciągu ostatnich 10 lat do roku 2020, Ideal Idea zrealizowała 5 nowoczesnych parków biznesowych w Warszawie o łącznej powierzchni ponad 100.000 m2, które zostały następnie sprzedane do wiodących światowych funduszy inwestycyjnych.

Standard magazynu

 • 10 m wysokości
 • Każdy moduł magazynowy jest wyposażony w jedną bramę z poziomu zero oraz jeden dok z platformą hydrauliczną dla TIR-ów
 • Najemca indywidualnie ustawia temperaturę wewnątrz biura i magazynu. Każdy moduł jestwyposażony we własny podlicznik ciepła, prądu, oraz zużycia wody, dzięki czemu Najemcamoże w pełni kontrolować koszty zużycia mediów
 • Zespół architektów Ideal Idea może przygotować dowolne aranżacje powierzchni
 • Moduły biurowe są bezpośrednio przyległe do magazynu i oferują dostęp z parteru
 • Nośność posadzki w magazynie wynosi 5T/m2
 • W pojedynczym module nie ma kolumn
 • Ogrzewanie gazem miejskim
 • Automatyczna redukcja poboru energii elektrycznej przez centrale wentylacyjne po godzinachpracy
 • Oświetlenie zewnętrzne placów manewrowych, dróg, magazynów i biur światłem LED, copozwoli zaoszczędzić 30-50% zużycia energii w stosunku do tradycyjnego oświetlenia.

English notice:

Ideal Idea Park Wrocław is located next to the Wrocław airport, just 3 km from the A8 motorway and about a 20-minute drive to the city center. It is an excellent location that provides very good communi- cation not only with the city center but also with other parts of Poland thanks to newly created ex- pressways and highways. Park is conveniently located next to public transport stops serving the Air- port, ensuring excellent communication with all parts of Wrocław. Ideal Idea Park Wrocław offers warehouse and production space in its two identical buildings, and each of them has three office floors finished in A-class standard.

In the last 10 years, until 2020, Ideal Idea realized 5 modern business parks in Warsaw with a total area of over 100,000 m2, which were then sold to leading global investment funds.

Warehouse standard

 • 10 m high
 • Each warehouse module is equipped with one gate from the ground level and one dock with ahydraulic platform for trucks
 • The tenant individually sets the temperature inside the office and warehouse. Each module isequipped with its own heat, electricity and water consumption sub-meter, thanks to which theLessee can fully control the costs of media
 • The Ideal Idea team of architects can prepare any space arrangement
 • The office modules are directly adjacent to the warehouse and offer access from the groundfloor
 • The floor load capacity in the warehouse is 5T / m2
 • There are no columns in a single module
 • Heating with city gas
 • Automatic reduction of electricity consumption by air handling units after working hours
 • Outdoor lighting of maneuvering yards, roads, warehouses and offices with LED light, whichwill save 30-50% of energy consumption compared to traditional lighting.
Google Maps

Agent Kazimierz Grabkowski

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kazimierz Grabkowski