MLP Pruszków

MLP Pruszków
3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
168000 m2

MLP Pruszków I oferuje swoim klientom najwyższej jakości bardzo nowoczesne powierzchnie komercyjne o łącznej powierzchni około 168.000 m2. Park logistyczny posiada powierzchnię magazynowo-biurową klasy A. Obiekt przeznaczony jest na magazyny i lekką produkcję. Powierzchnię parku można elastycznie dostosowywać do potrzeb najemców. Centrum logistyczne posiada przestronne place manewrowe, wiele miejsc parkingowych oraz nowoczesne powierzchnie biurowo-socjalne. Park oferuje najemcom również wygodne doki rozładunkowe oraz możliwość rozładunku z poziomu zero. Bliskość drogi autostrady A2 oraz dostęp do ogólnopolskiej infrastruktury drogowej sprawia, że jest to atrakcyjna lokalizacja dla klientów działających na rynku polskim i międzynarodowym.

MLP Group działa na rynku nieruchomości komercyjnych od 1998 roku. Specjalizuje się w budowie i zarządzaniu nowoczesnymi centrami magazynowymi. Firma buduje i wynajmuje wszystkie obiekty magazynowo-produkcyjne zgodnie z wymaganiami klientów w systemie pre-let i BTS. W roku 2020 w skład potencjalnego portfela zarządzanych nieruchomości przez MLP Group wchodzi łącznie siedemnaście operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Europie na trzech obsługiwanych rynkach to jest w Polsce, Rumuni i Niemczech. Docelowa powierzchnia parków logistycznych na posiadanych gruntach przekracza milion metrów kwadratowych. MLP zarządza wynajmowanymi powierzchniami wspierając swoich klientów w trakcie trwania całej umowy najmu. Firma prowadzi też obsługę techniczną oraz konserwację obiektów.

English notice:

MLP Pruszków I offers its clients the highest quality, very modern commercial space with a total area of approximately 168,000 m2. The logistics park has A-class warehouse and office space. The facility is intended for warehouses and light production. The area of the park can be flexibly adapted to the needs of tenants. The logistic center has spacious maneuvering yards, many parking spaces and modern office and social space. The park also offers tenants convenient unloading docks and the possibility of unloading from the ground level. The proximity of the A2 motorway and access to the nationwide road infrastructure make it an attractive location for customers operating on the Polish and international market.

MLP Group has been operating on the commercial real estate market since 1998. He specializes in the construction and management of modern warehouse centers. The company builds and leases all warehouse and production facilities in accordance with customer requirements in the pre-let and BTS systems. In 2020, the potential portfolio of properties managed by the MLP Group includes a total of seventeen operational logistics parks located in Europe on three serviced markets, i.e. Poland, Romania and Germany. The target area of logistics parks on the owned land exceeds one million square meters. MLP manages the leased space, supporting its clients throughout the entire lease agreement. The company also provides technical service and maintenance of facilities.

Google Maps

Submitted by akcentoffice

Właściciel Akcent Office
Więcej (More)

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.