Logicor Stryków

Logicor Stryków
Sosnowiec 1C, 95-010, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
20000 m2

Logicor Stryków oferuje swoim najemcom nowoczesne powierzchnie komercyjne o łącznej powierzchni około 20.000 m2. Park logistyczny posiada wysokiej jakości powierzchnię magazynowo- biurową w standardzie klasy A. Obiekt przeznaczony jest przede wszystkim na magazyny i lekką produkcję. Powierzchnię parku można elastycznie dostosowywać do potrzeb różnych klientów. Centrum logistyczne posiada przestronne place manewrowe dla samochodów ciężarowych, wiele miejsc parkingowych oraz nowoczesne powierzchnie biurowo-socjalne. Centrum oferuje najemcom również nowoczesne doki rozładunkowe oraz możliwość rozładunku towarów z poziomu zero. Bliskość autostrady A2 oraz dostęp do ogólnopolskiej infrastruktury drogowej sprawia, że jest to atrakcyjna lokalizacja dla klientów działających na rynku polskim i międzynarodowym.

Logicor jest globalnym, dynamicznie rozwijającym się deweloperem działającym na rynku nieruchomości komercyjnych, który stworzył największą bezpośrednio zarządzaną sieć nieruchomości logistycznych w Europie. Portfolio firmy w roku 2020 obejmuje 17 krajów i oferuje ponad 13,6 miliona metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, która jest strategicznie rozmieszczona wzdłuż najbardziej ruchliwych szlaków handlowych Europy oraz jest umiejscowiona zawsze blisko głównych miast. Obecny portfel nieruchomości firmy powstał dzięki akwizycji i innowacjom. Logicor posiada także bank ziemi i doświadczenie dzięki czemu może zrealizować dla klientów również projekty build- to-suit. Mają sieć lokalnych partnerów, z którymi współpracują przy takich projektach, zwiększając efektywność tej platformy.

English notice:

Logicor Stryków offers its tenants modern commercial space with a total area of approximately 20,000 m2. The logistics park has high-quality warehouse and office space in an A-class standard. The facility is intended primarily for warehouses and light production. The area of the park can be flexibly adapted to the needs of various clients. The logistics center has spacious maneuvering areas for trucks, many parking spaces and modern office and social space. The center also offers tenants modern unloading docks and the possibility of unloading goods from the ground level. The proximity of the A2 motorway and access to nationwide road infrastructure make it an attractive location for customers operating on the Polish and international market.

Logicor is a global, dynamically growing developer operating in the commercial real estate market, which has created the largest directly managed network of logistics real estate in Europe. The company’s 2020 portfolio covers 17 countries and offers more than 13.6 million square meters of warehouse space strategically located along Europe’s busiest trade routes and always close to major cities. The company’s current real estate portfolio was created through acquisitions and innovation. Logicor also has a land bank and experience, thanks to which it can also implement build-to-suit projects for clients. They have a network of local partners with whom they cooperate on such projects, increasing the efficiency of this platform.

Google Maps

Submitted by akcentoffice

Właściciel Akcent Office
Więcej (More)

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.