FRONTIER PARK WROCŁAW

FRONTIER PARK WROCŁAW
Irysowa, 55-040 Bielany Wrocławskie, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
9000 m2

FRONTIER PARK WROCŁAW jest nową inwestycją na Bielanach Wrocławskich tuż przy południowej granicy Wrocławia. Lokalizacja parku przy autostradzie A4 w niewielkiej odległości od węzła z autostradą A8 stanowi idealne położenie logistyczne dla prowadzenia każdego biznesu. Projekt zakłada budowę nowoczesnego obiektu, który będzie spełniał najwyższe standardy. Wysokość konstrukcji planowana jest do 12 m, wszystkie niezbędne media oraz  25% wskaźnika terenów zielonych.

Park projektowany jest dla prowadzenia różnych aktywności gospodarczych, między innymi:

– handel detaliczny (salony wystawowe, handel, sprzedaż hurtowa, motoryzacja itp.) 

– usługi 

– przechowywanie (biznesowe i prywatne, w tym centra danych)

– lekka produkcja i magazynowanie

– handel elektroniczny

English notice:

FRONTIER PARK WROCŁAW is a new investment in Bielany Wrocławskie, near the southern border of Wrocław. The location of the park by the A4 motorway in close proximity to the junction with the A8 motorway is an ideal logistic location for running any business. The project involves the construction of a modern facility that will meet the highest standards. The height of the structure is planned up to 12 m, all necessary utilities and 25% of green areas.

 The park is designed for various economic activities, including:

– retail trade (showrooms, trade, wholesale, automotive, etc.)

– services

– storage (business and private, including data centers)

– light production and storage

– e-commerce

Google Maps

Agent Kazimierz Grabkowski

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kazimierz Grabkowski