Wrocław to najbardziej rozwijająca się metropolia w ciągu minionych 10 lat – mówią autorzy najnowszego „Raportu o polskich metropoliach 2015”. Raport, przygotowany przez  ekspertów PwC Polska Sp. z o.o., opublikowano 29 września.

Badaniem objęto 12 miast (Wrocław, Warszawa, Trójmiasto, Szczecin, Rzeszów, Poznań, Łódź, Lublin, Kraków, Katowice, Bydgoszcz, Białystok), w których żyje 7,5 mln osób, czyli 19 proc. całej ludności kraju. W metropoliach wytwarzane jest 34 proc. całkowitego PKB. Autorzy „Raportu o polskich metropoliach” podkreślają, że stanowi on trzecią z kolei (poprzednie dwie zostały przedstawione w latach 2007 i 2011), dokonaną przez PwC ocenę szans i wyzwań rozwojowych stojących przed polskimi metropoliami.

Przeczytaj cały artykuł >>