Żołnierz Armii Krajowej i były więzień KL Auschwitz zmarł w wieku 93 lat. Bartoszewski był działaczem Rady Pomocy Żydom „Żegota”, spędził sześć i pół roku w więzieniach stalinowskich, w stanie wojennym był internowany, jest autorem m.in. tak ważnych dla polskiej historiografii książek jak „Ten jest z ojczyzny mojej” i „ 1859 dni Warszawy. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945” (wspólnie z Zofią Lewinówną). Po 1989 był ambasadorem Rzeczypospolitej w Austrii i dwukrotnie ministrem spraw zagranicznych.

Wrocław odwiedzał często. W 2004 roku profesorowi przyznano Honorowe Obywatelstwo Wrocławia. W 2012 r podczas Wrocław Global Forum otrzymał nagrodę Freedom Awards, która honoruje osoby oraz organizacje broniące idei wolności na świecie oraz przyczyniające się do szerzenia swobód obywatelskich.

W 2013 r. umową darowizny profesor Bartoszewski przekazał do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich swoje prywatne zbiory i archiwum. Znajdują się w nim, gromadzone przez całe życie druki, archiwalia dotyczące historii Polski – książki, czasopisma konspiracyjne, plakaty, ulotki i zdjęcia z okresu okupacji, a także korespondencja z wybitnymi osobistościami świata kultury. Mówił wtedy: – Wrocław mnie zachwycił, spotykałem tu zawsze życzliwych ludzi ze świata kultury, ze środowisk katolickich – wspominał. – Wrocław nadał mi honorowe obywatelstwo, Uniwersytet Wrocławski przyznał doktorat honoris causa, choć jeszcze nie wiedzieli, że przekażę swoje zbiory Ossolineum.

Przeczytaj cały artykuł >>