W poniedziałek 16 marca Sąd Najwyższy w Warszawie oddalił wniosek o wyłączenie z postępowania upadłościowego Fagor Mastercook dolnośląskich sędziów. To oznacza, że nie ma formalnych przeszkód w sprzedaży zakładu firmie BSH (Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH). 9 marca, do Sądu Najwyższego w Warszawie wpłynął wniosek w sprawie wyłączenia z postępowania upadłościowego zakładu Fagor Mastercook wszystkich dolnośląskich sędziów (z sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnego).

Dzisiaj, 16 marca Sąd Najwyższy oddalił ten wniosek – mówi Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN w Warszawie. To dobra decyzja. Sprawiedliwości stało się zadość. Teraz sędzia będzie mógł odwołać syndyka Teresę Kalisz za uporczywe uchylanie się od wykonania decyzji sądu gospodarczego i rady wierzycieli w sprawie sprzedaży zakładu – mówi Lech Bąk, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fagor Mastercook.

Przeczytaj cały artykuł >>