SEGRO Industrial Park Wrocław

SEGRO Industrial Park Wrocław
Bierutowska 81, 51-317 Wrocław, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
40000 m2

SEGRO Industrial Park Wrocław to nowoczesny obiekt w północno-wschodniej części Wrocławia. Park jest pierwszą inwestycją SEGRO we Wrocławiu i spełnia wszystkie normy nowoczesnych magazynów. Wysokość netto magazynów to 10 m, siatka słupów 12 x 22,5 m, a nośnością posadzki 5 t/m2. Bramy wjazdowe i doki przeładunkowe z rampami samopoziomującymi są sterowane elektrycznie. Park magazynowy wyposażony jest system tryskaczy przeciwpożarowych.

SEGRO, spółka o statusie firmy Real Estate Investment Trust, jest właścicielem, zarządcą i deweloperem nowoczesnych powierzchni magazynowych oraz produkcyjnych. Spółka w roku 2020 jest właścicielem lub zarządcą portfela nieruchomości obejmującego ponad 7 mln m2 o wartości ponad 11 mld funtów, a swoje usługi świadczy klientom z różnych sektorów przemysłu. Nieruchomości firmy skoncentrowane są w obrębie kluczowych aglomeracji i węzłów transportowych w dziewięciu krajach Europy, głównie w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Polsce. Spółka rozpoczęła swoją działalność w Europie Centralnej na początku 2006 roku. Obecnie deweloper prowadzi inwestycje między innymi w Gdańsku, Gliwicach, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

English notice:

SEGRO Industrial Park Wrocław is a modern facility in the north-eastern part of Wrocław. The park is SEGRO’s first investment in Wrocław and meets all the standards of modern warehouses. The net height of the warehouses is 10 m, the column grid is 12 x 22.5 m, and the floor load capacity is 5 t / m2. Access gates and loading docks with self-leveling ramps are electrically operated. The warehouse park is equipped with a fire sprinkler system.

SEGRO, a company with the status of a Real Estate Investment Trust company, is the owner, manager and developer of modern warehouse and production space. In 2020, the company owns or manages a real estate portfolio of over 7 million m2 with a value of over 11 billion pounds, and its services are provided to clients from various industry sectors. The company’s real estate is concentrated in key agglomerations and transport hubs in nine European countries, mainly in Great Britain, France, Germany and Poland. The company started its operations in Central Europe at the beginning of 2006. Currently, the developer is conducting investments in, among others, Gdańsk, Gliwice, Łódź, Poznań, Warsaw and Wrocław.

Google Maps

Agent Kazimierz Grabkowski

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kazimierz Grabkowski