Prologis Park Stryków

Prologis Park Stryków
Sosnowiec 8, 95-010, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
39000 m2

Prologis Park Stryków oferuje swoim najemcom najwyższej jakości powierzchnie przemysłowe o łącznej powierzchni około 39.000 m2. Centrum logistyczne oferuje powierzchnię magazynowo- biurową klasy A. Obiekt przeznaczony jest na magazyny i lekką produkcję. Powierzchnię można elastycznie dostosowywać do potrzeb jednej firmy lub kilku najemców. Centrum posiada wygodne place manewrowe, przestronne parkingi oraz nowoczesne powierzchnie biurowe. Park oferuje również wygodne doki rozładunkowe. Bliskość autostrady A2 oraz dostęp do ogólnopolskiej infrastruktury drogowej sprawia, że jest to atrakcyjna lokalizacja dla klientów działających na rynku polskim i międzynarodowym.

Prologis jest dostawcą nowoczesnych nieruchomości logistycznych na całym świecie. Jako wiodący deweloper magazynów i budynków logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Prologis jest właścicielem i zarządcą wielu milionów metrów kwadratowych powierzchni przemysłowych w kilkudziesięciu parkach logistycznych. Prologis w ramach działalności w kilku krajach regionu, miedzy innymi w Polsce, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech oferuje wysokiej jakości budynki w strategicznych lokalizacjach, w pobliżu dużych skupisk ludności i centrów logistycznych, łącząc firmy z konsumentami w całej Europie.

English notice:

Prologis Park Stryków offers its tenants top-quality industrial space with a total area of approximately 39,000 sqm. The logistics center offers A-class warehouse and office space. The facility is intended for warehouses and light production. The space can be flexibly adapted to the needs of one company or several tenants. The center has comfortable maneuvering areas, spacious parking lots and modern office space. The park also offers convenient unloading docks. The proximity of the A2 motorway and access to the nationwide road infrastructure make it an attractive location for customers operating on the Polish and international market.

Prologis is a provider of modern logistics real estate around the world. As a leading developer of warehouses and logistics buildings in Central and Eastern Europe, Prologis owns and manages many million square meters of industrial space in dozens of logistics parks. Prologis, as part of its operations in several countries in the region, including Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary, offers high-quality buildings in strategic locations, close to large population centers and logistics centers, connecting companies with consumers throughout Europe.

Google Maps

Submitted by akcentoffice

Właściciel Akcent Office
Więcej (More)

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.