Panattoni Warsaw South Janki

Panattoni Warsaw South Janki
Sąsiedzka, 05-806 Suchy Las, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
70000 m2

Panattoni Park Warsaw South Janki to projekt dwóch budynków położonych w okolicach Janek, tuż w pobliżu Warszawy. Idealna lokalizacja parku bezpośrednio przy węźle Janki drogi ekspresowej S8 stwarza optymalne warunki dla dystrybucji na rynek Polski Centralnej, a także całej Europy. Jest to centrum dystrybucyjne składające się z 2 nowoczesnych budynków magazynowych klasy A o łącznej powierzchni ponad 70 000 m2, oferujące najwyższą jakość powierzchni magazynowo biurowej. Projekt budynku i zastosowane w nim rozwiązania typu „cross-dock” zainteresować mogą szczególnie firmy logistyczne stawiające na sprawną dystrybucję na rynku warszawskim. Kolejną zaletą parku są liczne doki rozładunkowe, bramy z poziomu „0”, wygodne place manewrowe, a także szereg rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych potwierdzonych certyfikatem BREEAM na poziomie „Good”.

Panattoni Europe jest częścią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowych na świecie, prowadzącego działalność w wielu oddziałach w Ameryce Północnej i Europie. Panattoni obecny jest w Europie Środkowej od 2005 roku. Deweloper wybudował dotychczas w Polsce, Czechach i Niemczech wiele milionów m2 nowoczesnej powierzchni przemysłowej. W ramach Panattoni Europe działa struktura, dedykowana projektom dopasowanym do indywidualnych potrzeb najemców, typu build-to-suit.

English notice:

Panattoni Park Warsaw South Janki is a project of two buildings located near Janki, close to Warsaw. The ideal location of the park right next to the Janki junction of the S8 expressway creates optimal conditions for distribution to the Central Poland market, as well as the whole of Europe. It is a distribution center consisting of 2 modern class A warehouse buildings with a total area of ​​over 70,000 m2, offering the highest quality warehouse and office space. The design of the building and the cross-dock solutions used in it may be of particular interest to logistics companies that focus on efficient distribution on the Warsaw market. Another advantage of the park are numerous unloading docks, gates from the “0” level, comfortable maneuvering areas, as well as a number of energy-saving and ecological solutions confirmed by the BREEAM certificate at the “Good” level.

Panattoni Europe is part of the Panattoni Development Company, one of the largest developers of industrial space in the world, with operations in many branches in North America and Europe. Panattoni has been present in Central Europe since 2005. So far, the developer has built many million m2 of modern industrial space in Poland, the Czech Republic and Germany. Panattoni Europe has a dedicated structure dedicated to build-to-suit projects tailored to the individual needs of tenants.

Google Maps

Submitted by akcentoffice

Właściciel Akcent Office
Więcej (More)

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.