Panattoni Park Żory

Panattoni Park Żory
Familijna 54, 44-244 Żory, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
85000 m2

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na powierzchnię magazynową, Panattoni Park Żory oferuje dwa nowoczesne budynki magazynowe klasy A o powierzchni około 85 000 m2. Panattoni Park Żory to dwa nowoczesne budynki spełniające najwyższe standardy, są też certyfikowane BREAM. Dzięki możliwości elastycznego kształtowania modułów park jest w stanie sprostać wymaganiom klientów z różnych branż. Dostosowany jest zarówno do magazynowania jak i lekkiej produkcji. Wyposażony jest w wygodne place manewrowe, doki z poziomu zero, a także oświetlenie LED. Park położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej.

Panattoni Europe jest częścią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowych na świecie, prowadzącego działalność w wielu oddziałach w Ameryce Północnej i Europie. Panattoni obecny jest w Europie Środkowej od 2005 roku. Deweloper wybudował dotychczas w Polsce, Czechach i Niemczech wiele milionów m2 nowoczesnej powierzchni przemysłowej. W ramach Panattoni Europe działa struktura, dedykowana projektom dopasowanym do indywidualnych potrzeb najemców, typu build-to-suit

English notice:

In order to meet the growing demand for warehouse space, Panattoni Park Żory offers two modern class A warehouse buildings with an area of ​​approximately 85,000 m2. Panattoni Park Żory consists of two modern buildings that meet the highest standards, they are also BREAM certified. Due to the possibility of flexible shaping of modules, the park is able to meet the requirements of customers from various industries. It is suitable for both storage and light production. It is equipped with comfortable maneuvering areas, docks from the ground level, as well as LED lighting. The park is located in the immediate vicinity of the Katowice Special Economic Zone – Jastrzębsko-Żorska Subzone.

Panattoni Europe is part of the Panattoni Development Company, one of the largest developers of industrial space in the world, with operations in many branches in North America and Europe. Panattoni has been present in Central Europe since 2005. So far, the developer has built many million m2 of modern industrial space in Poland, the Czech Republic and Germany. Panattoni Europe has a dedicated structure dedicated to build-to-suit projects tailored to the individual needs of tenants

Google Maps

Submitted by akcentoffice

Właściciel Akcent Office
Więcej (More)

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.