Panattoni Park Zabrze

Panattoni Park Zabrze
Handlowa, Zabrze, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
64000 m2

Górny Śląsk i Zagłębie to najbardziej zurbanizowany i uprzemysłowiony region Polski i dobre miejsce dla inwestycji magazynowo logistycznych. Szybko powstająca sieć nowoczesnych dróg i autostrad oraz bliskość sąsiednich granic to plusy przyciągające inwestorów do ciągłego inwestowania oraz rozwijania swoich projektów w tym regionie kraju. Panattoni Park Zabrze to pierwsza inwestycja dewelopera w Zabrzu. Park obejmuje 3 nowoczesne budynki magazynowe o łącznej powierzchni ponad 64.000 m2. Wyposażony jest w doki rozładunkowe, bramy wjazdowe z poziomu „0”, obszerne place manewrowe oraz dodatkowe miejsca postojowe.

Panattoni Europe jest częścią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowych na świecie, prowadzącego działalność w wielu oddziałach w Ameryce Północnej i Europie. Panattoni obecny jest w Europie Środkowej od 2005 roku. Deweloper wybudował dotychczas w Polsce, Czechach i Niemczech wiele milionów m2 nowoczesnej powierzchni przemysłowej. W ramach Panattoni Europe działa struktura, dedykowana projektom dopasowanym do indywidualnych potrzeb najemców, typu build-to-suit.

English notice:

Upper Silesia and Zagłębie is the most urbanized and industrialized region of Poland and a good place for warehouse and logistics investments. The rapidly emerging network of modern roads and highways and the proximity of neighboring borders are advantages that attract investors to continuous investment and development of their projects in this region of the country. Panattoni Park Zabrze is the developer’s first investment in Zabrze. The park includes 3 modern warehouse buildings with a total area of ​​over 64,000 m2. It is equipped with unloading docks, entry gates from the “0” level, spacious maneuvering areas and additional parking spaces.

Panattoni Europe is part of the Panattoni Development Company, one of the largest developers of industrial space in the world, with operations in many branches in North America and Europe. Panattoni has been present in Central Europe since 2005. So far, the developer has built many million m2 of modern industrial space in Poland, the Czech Republic and Germany. Panattoni Europe has a dedicated structure dedicated to build-to-suit projects tailored to the individual needs of tenants.

Google Maps

Submitted by akcentoffice

Właściciel Akcent Office
Więcej (More)

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.