Panattoni Park Toruń II

Panattoni Park Toruń II
Przelot 39, 87-100 Toruń, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
62000 m2

Panattoni Park Toruń II to nowy projekt Panattoni Europe. Obiekt zlokalizowany w północno-wschodniej części miasta Toruń, będzie składać się z dwóch budynków o łącznej powierzchni około 62.000 m2. Autostrada A1 pozwala na błyskawiczne dotarcie do terminali kontenerowych w Gdańsku i Gdyni, a poprzez autostradę A2 można szybko dojechać zarówno do wschodniej jak i zachodniej granicy kraju. Park oferuję nowoczesna powierzchnię magazynową klasy A. Moduły magazynowe mogą być elastycznie dostosowane do potrzeb klientów z różnych branż, również produkcyjnej. Dla komfortu Najemców przygotowane zostały nowoczesne powierzchnie biurowe, wygodne place manewrowe i miejsca parkingowe. Budynki certyfikowane są w systemie BREEAM.

Panattoni Europe jest częścią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowych na świecie, prowadzącego działalność w wielu oddziałach w Ameryce Północnej i Europie. Panattoni obecny jest w Europie Środkowej od 2005 roku. Deweloper wybudował dotychczas w Polsce, Czechach i Niemczech wiele milionów m2 nowoczesnej powierzchni przemysłowej. W ramach Panattoni Europe działa struktura, dedykowana projektom dopasowanym do indywidualnych potrzeb najemców, typu build-to-suit.

English notice:

Panattoni Park Toruń II is a new project of Panattoni Europe. The facility, located in the north-eastern part of Toruń, will consist of two buildings with a total area of ​​approximately 62,000 m2. The A1 motorway allows you to quickly reach the container terminals in Gdańsk and Gdynia, and via the A2 motorway you can quickly reach both the eastern and western border of the country. The park offers modern class A warehouse space. Warehouse modules can be flexibly adapted to the needs of customers from various industries, including production. For the Tenants’ comfort, modern office spaces, comfortable maneuvering areas and parking spaces have been prepared. The buildings are certified in the BREEAM system.

Panattoni Europe is part of the Panattoni Development Company, one of the largest developers of industrial space in the world, with operations in many branches in North America and Europe. Panattoni has been present in Central Europe since 2005. So far, the developer has built many million m2 of modern industrial space in Poland, the Czech Republic and Germany. Panattoni Europe has a dedicated structure dedicated to build-to-suit projects tailored to the individual needs of tenants.

Google Maps

Submitted by akcentoffice

Właściciel Akcent Office
Więcej (More)

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.