Panattoni Park Pruszków IV

Panattoni Park Pruszków IV
Parzniew, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
42000 m2

Panattoni Park Pruszków IV to kolejna inwestycja Panattoni Europe w okolicach Pruszkowa, niedaleko od Warszawy. Idealna lokalizacja parku bezpośrednio przy węźle autostrady A2 oraz niedaleko węzła „Pruszków” stwarza optymalne warunki dla dystrybucji na rynek Polski centralnej, a także całej Europy. Panattoni Park Pruszków IV to projekt o powierzchni około 42 000 m2. Budynek klasy A oferuje najwyższą jakość powierzchni magazynowo-biurowej, dostosowanej do potrzeb klientów z różnych branż. Park dysponuje nowoczesnymi dokami rozładunkowymi, bramami „zero” oraz szerokimi placami manewrowymi. Wyposażony jest w oświetlenie LED, a także certyfikowany jest w systemie BREEAM.

Panattoni Europe jest częścią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowych na świecie, prowadzącego działalność w wielu oddziałach w Ameryce Północnej i Europie. Panattoni obecny jest w Europie Środkowej od 2005 roku. Deweloper wybudował dotychczas w Polsce, Czechach i Niemczech wiele milionów m2 nowoczesnej powierzchni przemysłowej. W ramach Panattoni Europe działa struktura, dedykowana projektom dopasowanym do indywidualnych potrzeb najemców, typu build-to-suit.

English notice:

Panattoni Park Pruszków IV is another Panattoni Europe investment near Pruszków, not far from Warsaw. The ideal location of the park right next to the A2 motorway junction and close to the “Pruszków” junction creates optimal conditions for distribution to the market of central Poland and the whole of Europe. Panattoni Park Pruszków IV is a project with an area of ​​approximately 42,000 m2. A class A building offers the highest quality of warehouse and office space, tailored to the needs of clients from various industries. The park has modern unloading docks, zero gates and wide maneuvering areas. It is equipped with LED lighting and is also BREEAM certified.

Panattoni Europe is part of the Panattoni Development Company, one of the largest developers of industrial space in the world, with operations in many branches in North America and Europe. Panattoni has been present in Central Europe since 2005. So far, the developer has built many million m2 of modern industrial space in Poland, the Czech Republic and Germany. Panattoni Europe has a dedicated structure dedicated to build-to-suit projects tailored to the individual needs of tenants.

Google Maps

Submitted by akcentoffice

Właściciel Akcent Office
Więcej (More)

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.