P3 Poznań
Żernicka 22, 62-023 Robakowo, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
404000 m2

P3 Poznań oferuje swoim najemcom wysokiej klasy, bardzo nowoczesne powierzchnie komercyjne o łącznej powierzchni około 404.000 m2. Park logistyczny posiada powierzchnię magazynowo-biurową klasy A. Obiekt przeznaczony jest głównie na magazyny i lekką produkcję. Powierzchnię parku można elastycznie dostosowywać do potrzeb różnych klientów. Centrum logistyczne posiada przestronne place manewrowe dla samochodów ciężarowych, wiele miejsc parkingowych oraz nowoczesne powierzchnie biurowo-socjalne. Centrum oferuje najemcom również nowoczesne doki rozładunkowe oraz możliwość rozładunku z poziomu zero. Bliskość autostrady A2 oraz dostęp do ogólnopolskiej infrastruktury drogowej sprawia, że jest to atrakcyjna lokalizacja dla klientów działających na rynku polskim i międzynarodowym.

P3 jest długoterminowym inwestorem, deweloperem i zarządcą nieruchomości magazynowych w Europie, będącym w 100% własnością GIC, singapurskiego państwowego funduszu majątkowego. Deweloper koncentruje się na zapewnieniu swoim klientom doskonałych możliwości najmu w obiektach o wysokiej jakości w kluczowych lokalizacjach w całej Europie. Kierując się dobrem swoich klientów i społeczności lokalnych, buduje zrównoważone ekologicznie magazyny, spełniające najwyższe standardy międzynarodowe. W Polsce wcześniej znaliśmy dewelopera pod nazwą PointPark Properties, ale dzisiaj jest to “P3” jako marka korporacyjna, a nazwa handlowa “P3 Logistic Parks” co lepiej odzwierciedla podstawową działalność firmy.

English notice:

P3 Poznań offers customers high-class, very modern commercial space with a total area of approximately 404,000 m2. The logistics park has A-class warehouse and office space. The facility is intended mainly for warehouses and light production. The park area can be flexibly adapted to the needs of various clients. The logistics center has spacious maneuvering yards for trucks, many parking spaces and modern office and social space. The center also offers tenants modern unloading docks and the possibility of unloading from the ground level. The proximity of the A2 motorway and access to nationwide road infrastructure make it an attractive location for customers operating on the Polish and international market.

P3 is a long-term investor, developer and manager of warehouse properties in Europe, 100% owned by GIC, the Singapore sovereign wealth fund. The developer focuses on providing its clients with excellent rental opportunities in high-quality properties in key locations throughout Europe. Guided by the good of its clients and local communities, it builds ecologically sustainable warehouses that meet the highest international standards. In Poland we previously knew a developer under the name PointPark Properties, but today it is “P3” as a corporate brand and the trade name “P3 Logistic Parks” which better reflects the core business of the company.

Google Maps

Submitted by akcentoffice

Właściciel Akcent Office
Więcej (More)

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.