Obiekt Magazynowy Wrocław Brodzka 10 (Sprzedane!)

Obiekt Magazynowy Wrocław Brodzka 10 (Sprzedane!)
Brodzka 10, 54-103 Wrocław, Poland
sprzedaż / for sale 7,500,000PLN - magazyny / warehouses
14000 m2

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami biurowo-magazynowymi we Wrocławiu przy ulicy Bardzkiej 10 we Wrocławiu.

Nieruchomość: Działki: 45/4; 45/5; 45/14; 45/15 , AM 35 obręb Maślice

Powierzchnia nieruchomości:

 1. 45/4 – 1,4099 ha
 2. 45/5 – 0,0157 ha

Razem: 1,4256 ha

Forma własności: dzierżawa wieczysta własności Skarbu Państwa

Budynki i budowle:

 1. Budynek biurowy trzykondygnacyjny:  pow. użytk.  967 m2
 2. Hala produkcyjna: pow. użytk. 1 607 m2
 3. Hala produkcyjna: pow. użytk. 1 070 m2
 4. Pozostałe budynki: pow. użytk. ok. 350 m2 

Cechy obiektów:

– hala produkcyjna I o pow. ok. 1 607 m2,  

 • wysokość 10 m, 
 • szerokość 22 m, 
 • 3 bramy wjazdowe o wysokości 4,35 m (normatywna wysokość pełnowymiarowego TIR-a z naczepą
 • nowoczesna suwnica 2×5 ton
 • moc przyłączona 3×100 kW
 • oświetlenie 
 • wentylacja

hala produkcyjna II o pow. ok. 1 070 m2

 • wysokość 18 m
 • moc przyłączona 800 kW
 • suwnica 50 ton + 10 ton

budynek biurowy (istniejący)

 • budynek trzykondygnacyjny o powierzchni 967 m2 powierzchni biurowej
 • ok 40 samodzielnych pokoi biurowych, 
 • oświetlenie
 • ogrzewanie – kotłownia (olej opałowy – 2x piece Viessmann z pełną automatyką)

Cechy nieruchomości:

Nieruchomość z lat 70 tych. Budynek biurowy – zaplanowana modernizacja. Hala 1607 m2 – konstrukcja z lat 70 tych w dobrym stanie w stałej eksploatacji. Hala 1070 m2 – nowa konstrukcja w całości ocieplona. Całość terenu jest utwardzona płytami betonowymi odpowiednimi dla transportu wielkogabarytowego o maksymalnym dopuszczalnym nacisku osi. Teren jest ogrodzony, monitorowany i dozorowany. Na terenie nieruchomości są wszystkie media i pełne uzbrojenie terenu w instalacje techniczne doprowadzające media. Nieruchomość w chwili obecnej posiada ponad 4/5 powierzchni utwardzonej do wykorzystania pod dalsze inwestycje. Przygotowany został zgodnie z MPZP projekt rozbudowy budynku biurowego docelowo do 4 000 m2 PU.

Kontakt: Kazimierz Grabkowski 602 19 87 78.

Uwaga: wszelkie informacje zamieszczone przez biuro Akcent Office mogą być nieprecyzyjne, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

English notice:

Location: ul. Brodzka 10 in Wrocław

Property: Plots: 45/4; 45/5; 45/14; 45/15, AM 35, Maślice district

 1. Property area:

a. 45/4 – 1.4099 ha

b. 45/5 – 0.0157 ha

        Total: 1.4256 ha

2. Form of ownership: perpetual lease of the State Treasury

3. Features of the facilities:

Property from the 70’s. Office building – planned modernization. Hall 1607 m2 – structure from the 1970s in good condition, in constant use. Hall 1070 m2 – new construction, fully insulated. The entire area is paved with concrete slabs suitable for large-size transport with the maximum permissible axle load. The area is fenced, monitored and supervised. The property has all utilities and the area is fully equipped with utilities supplying technical installations. The property currently has over 4/5 of the hardened area to be used for further investments. The design of the office building extension to 4,000 m2 of PU was prepared in accordance with the Local Plan.

Contact: Kazimierz Grabkowski +48 602 19 87 78.

Note: any information posted by Akcent Office may be imprecise, are not legally binding and do not constitute an offer within the meaning of the law.

Google Maps

Submitted by akcentoffice

Właściciel Akcent Office
Więcej (More)

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.