Nowoczesna powierzchnia produkcyjno magazynowa

Nowoczesna powierzchnia produkcyjno magazynowa
Fabryczna 16, Wrocław, Poland
wynajem (for rent) 44,000PLN - magazyny (warehouses)
2000 m2

Polecamy bardzo atrakcyjną, nowoczesną halę magazynową.
Hala posiada posadzkę niepylną o dopuszczalnym nacisku 5 t/m2, wysokość hali do 13,6 m, ogrzewanie hali z sieci ciepłowniczej. Istnieje możliwość korzystania z suwnicy. Wejście do hali z poziomu zero. Przed halą znajdują się parkingi dla klientów i pracowników. Hala wyposażona jest w pełną infrastrukturę techniczną i spełnia wysokie standardy wykończenia. Dostępne są także powierzchnie socjalne, biurowe, a także sale konferencyjne znajdujące się w tym samym budynku. Obiekt znajduje się w centrum miasta z bardzo dobrym połączeniem komunikacyjnym.

Możliwe do wynajęcia także większe powierzchnie nawet do 7.000 m2 Kontakt: Kazimierz Grabkowski 602 19 87 78.

Uwaga: wszelkie informacje zamieszczone przez biuro Akcent Office nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

English:

We recommend a very attractive, modern warehouse.
The hall has an airtight floor with a permissible pressure of 5 t / m 2, hall height up to 13.6 m, heating of the hall with heating network. It is possible to use a crane. Entrance to the hall from the zero level. In front of the hall there are car parks for customers and employees. The hall is equipped with full technical infrastructure and meets high standards of finish. There are also social, office and conference rooms in the same building. The property is located in the city center with very good transport links.
Possible to rent also larger areas up to 7.000 m2

Contact: Kazimierz Grabkowski 602 19 87 78.

Please note: All information provided by Akcent Office is not legally binding and does not constitute an offer within the meaning of the law.

google map

Agent Kazimierz Grabkowski

Contact

Loading...

podobne nieruchomości