Nowoczesna Hala Siedem

Nowoczesna Hala Siedem
Fabryczna 16, 53-609 Wrocław, Poland
wynajem (for rent) - magazyny / warehouses
500-20000 m2

Hala produkcyjno magazynowa Nowa 7 to bardzo nowoczesny obiekt Wrocławskiego Parku Technologicznego, a zarazem historyczny punkt na mapie Wrocławia. Zlokalizowana w przemysłowym cen- trum Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej. Hala oferuje ponad 20 tysięcy m2 powierzchni. Każdy z modułów Nowej 7 ma bezpośredni dostęp do zaplecza socjalno technicznego oraz biur i sal konferencyjnych. Hala posiada posadzkę niepylną o dopuszczalnym nacisku 5 t/m2, wysokość hali do 13,6 m, ogrzewanie hali z sieci ciepłowniczej. Istnieje możliwość korzystania z suwnicy. Wejście do hali z poziomu zero. Przed halą znajdują się parkingi dla klientów i pracowników. Hala wyposażona jest w pełną infrastrukturę techniczną i spełnia wysokie standardy wykończenia. Obiekt znajduje się w cen- trum miasta z bardzo dobrym dostępem do transportu publicznego. Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt: Kazimierz Grabkowski 602 19 87 78.

Uwaga: wszelkie informacje zamieszczone przez biuro Akcent Office mogą być nieprecyzyjne, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

English notice:

The Nowa 7 production and warehouse hall is a very modern facility of the Wroclaw Technology Park, and at the same time a historical point on the map of Wroclaw. Located in the industrial center of Wroclaw, at Fabryczna Street. The hall offers over 20,000 m2 of space. Each of the Nowa 7 modules has direct access to the social and technical facilities, offices and conference rooms. The hall has a dustfree floor with a permissible pressure of 5 t / m2, the height of the hall is up to 13.6 m, heating the hall from the heating network. It is possible to use an overhead crane. Entrance to the hall from the ground floor. There are car parks for customers and employees in front of the hall. The hall is equipped with full technical infrastructure and meets high finishing standards. The property is in the city center with very good access to public transport. Please contact us.

Contact: Kazimierz Grabkowski +48 602 19 87 78.

Note: any information posted by Akcent Office may be imprecise, are not legally binding and do not constitute an offer within the meaning of the law.

Google Maps

Submitted by akcentoffice

Właściciel Akcent Office
Więcej (More)

Contact

Loading...

podobne nieruchomości