Mountpark Stryków

Mountpark Stryków
Polna, Stryków, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
100000 m2

Mountpark Stryków oferuje wysoce wyspecjalizowane hale magazynowe o powierzchni ponad 100,000 m2 w doskonałej lokalizacji dystrybucyjnej. Mountpark Strykow jest idealnie zlokalizowany zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, będąc w pobliżu autostrady A1 oraz autostrady A2, które zapewniają doskonały dostęp do Warszawy, Katowic, Gdańska oraz granicy z Niemcami i Czechami.

Obiekt przeznaczony jest przede wszystkim na magazyny i lekką produkcję. Powierzchnię parku można elastycznie dostosowywać do potrzeb różnych klientów. Centrum logistyczne posiada przestronne place manewrowe dla samochodów ciężarowych, wiele miejsc parkingowych oraz nowoczesne powierzchnie biurowo-socjalne. Centrum oferuje najemcom również nowoczesne doki rozładunkowe oraz możliwość rozładunku towarów z poziomu zero.

Kontakt: Kazimierz Grabkowski 602 19 87 78.

Uwaga: wszelkie informacje zamieszczone przez biuro Akcent Office mogą być nieprecyzyjne, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

English notice:

Mountpark Stryków offers highly specialized warehouse halls with an area of over 100,000 m2 in an excellent distribution location. Mountpark Strykow is ideally located both on the domestic and international market, being close to the A1 and A2 motorways, which provide excellent access to Warsaw, Katowice, Gdańsk and the border with Germany and the Czech Republic.

The facility is intended primarily for warehouses and light production. The park area can be flexibly adapted to the needs of various clients. The logistics center has spacious maneuvering yards for trucks, many parking spaces and modern office and social space. The center also offers tenants modern unloading docks and the possibility of unloading goods from ground level.

Google Maps

Submitted by akcentoffice

Właściciel Akcent Office
Więcej (More)

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.