Kraków Airport Logistics Centre

Kraków Airport Logistics Centre
Komandosów 1, 32-089 Modlniczka, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
175000 m2

Kraków Airport Logistics Centre oferuje klientom najwyższej jakości nowoczesne powierzchnie komercyjne o łącznej powierzchni około 175.000 m2. Park logistyczny posiada powierzchnię magazynowo-biurową klasy A. Obiekt przeznaczony jest na magazyny i lekką produkcję. Powierzchnię można elastycznie dostosowywać do potrzeb jednej firmy lub kilku najemców. Centrum logistyczne posiada przestronne place manewrowe, wiele miejsc parkingowych oraz nowoczesne powierzchnie biurowo-socjalne. Park oferuje najemcom również wygodne doki rozładunkowe oraz możliwość rozładunku z poziomu zero. Bliskość autostrady A4 oraz dostęp do ogólnopolskiej infrastruktury drogowej sprawia, że jest to atrakcyjna lokalizacja dla klientów działających na rynku polskim i międzynarodowym.

GLP to wiodąca międzynarodowa firma specjalizująca się w zarządzaniu inwestycjami dotyczącymi logistyki, nieruchomości, infrastruktury, finansów oraz technologii z nimi związanych. Działa w Brazylii, Chinach, Europie, Indiach, Japonii i Stanach Zjednoczonych, gdzie zarządza nieruchomościami o łącznej wartości wielu miliardów dolarów. Marka GLP w Europie czerpie z 30-letniego doświadczenia firmy Gazeley, specjalizującej się w inwestowaniu, realizacji oraz zarządzaniu najwyższej jakości nieruchomościami logistycznymi. Działalność GLP skoncentrowana jest na najsilniejszych rynkach magazynowych w Europie między innymi we Francji, Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Węgrzech, Słowacji, Czechach oraz Wielkiej Brytanii. GLP jest właścicielem jednego z najbardziej jakościowych portfeli nieruchomości położonych w kluczowych lokalizacjach, w tym największych aglomeracjach europejskich.

English notice:

Kraków Airport Logistics Center offers customers the highest quality modern commercial space with a total area of approximately 175,000 m2. The logistics park has A-class warehouse and office space. The facility is intended for warehouses and light production. The space can be flexibly adapted to the needs of one company or several tenants. The logistics center has spacious maneuvering areas, many parking spaces and modern office and social space. The park also offers tenants convenient unloading docks and the possibility of unloading from the ground level. The proximity of the A4 motorway and access to nationwide road infrastructure make it an attractive location for customers operating on the Polish and international market.

GLP is a leading international company specializing in investment management in logistics, real estate, infrastructure, finance and related technologies. With operations in Brazil, China, Europe, India, Japan and the United States, it manages multi-billion dollar real estate. The GLP brand in Europe draws on 30 years of experience of Gazeley, which specializes in investing, implementing and managing the highest quality logistics real estate. GLP’s activity is focused on the strongest warehouse markets in Europe, including France, Germany, the Netherlands, Spain, Italy, Poland, Hungary, Slovakia, the Czech Republic and Great Britain. GLP owns one of the most quality real estate portfolios in key locations, including the largest European agglomerations.

Google Maps

Submitted by akcentoffice

Właściciel Akcent Office
Więcej (More)

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.