Hillwood Wrocław Wschód II

Hillwood Wrocław Wschód II
Wrocławska 36, 55-020 Wojkowice, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
100000 m2

Hillwood Wrocław Wschód II to nowoczesny park magazynowy składający się z czterech budynków o łącznej powierzchni około 100.000 m2, zlokalizowany w miejscowości Wojkowce przy autostradzie A4, 20 km na południowy-wschód od centrum Wrocławia. Magazyny są wyposażone w system ochrony przeciwpożarowej, tryskacze typu ESFR oraz klapy dymowych. Dodatkowo budynki posiadają nowoczesne oświetlenie LED.

Hillwood to jedna z wiodących globalnych firm z branży nieruchomości komercyjnych, która posiada 30 lat doświadczenia w realizacji inwestycji w Europie i Ameryce Północnej. W Polsce obecna jest od 2014 roku i specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości przestrzeni logistycznych i przemysłowych, zarówno w formule BTS, jak i gotowych powierzchni magazynowych na wynajem. Firma zajmuje się również akwizycjami i zarządzaniem nieruchomościami logistycznymi i przemysłowymi. W USA Hillwood jest wiodącym deweloperem powierzchni przemysłowych, handlowych oraz mieszkaniowych.

English notice:

Hillwood Wrocław East II is a modern warehouse park consisting of four buildings with a total area of ​​approximately 100,000 m2, located in Wojkowce by the A4 motorway, 20 km south-east of the center of Wrocław. The warehouses are equipped with a fire protection system, ESFR sprinklers and smoke dampers. Additionally, the buildings have modern LED lighting.

Hillwood is one of the leading global commercial real estate companies with 30 years of investment experience in Europe and North America. It has been present in Poland since 2014 and specializes in providing high-quality logistics and industrial spaces, both in the BTS formula and ready-made warehouse space for rent. The company also deals with acquisitions and management of logistics and industrial real estate. In the USA, Hillwood is a leading developer of industrial, commercial and residential space.

Google Maps

Agent Kazimierz Grabkowski

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kazimierz Grabkowski