Hillwood Targówek

Hillwood Targówek
Piotra Bardowskiego 4, 03-887 Warszawa, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
49000 m2

Hillwood Targówek oferuje swoim klientom najwyższej jakości powierzchnie komercyjne o łącznej powierzchni około 49.000 m2. Park logistyczny oferuje powierzchnię magazynowo-biurową klasy A. Obiekt przeznaczony jest na magazyny i lekką produkcję. Powierzchnię można elastycznie dostosowywać do potrzeb jednej firmy lub kilku najemców. Centrum logistyczne posiada wygodne place manewrowe, przestronne parkingi oraz nowoczesne powierzchnie biurowe. Park oferuje najemcom również wygodne doki rozładunkowe. Bliskość autostrady A2 oraz dostęp do ogólnopolskiej infrastruktury drogowej sprawia, że jest to atrakcyjna lokalizacja dla klientów działających na rynku polskim i międzynarodowym.

Hillwood jest globalną firmą z branży nieruchomości komercyjnych z 30-letnim doświadczeniem w realizacji inwestycji w Europie i Ameryce Północnej. W Polsce firma koncentruje się na zakupie, finansowaniu i budowie wysokiej jakości magazynów oraz obiektów przemysłowych z przeznaczeniem pod długoterminowy wynajem. Hillwood wszedł na polski rynek w 2014 roku. Firma stworzyła bogaty portfel obiektów magazynowych obejmujący łącznie ponad milion m2, w tym projekty BTS. Inwestycje firmy realizowane są samodzielnie lub we współpracy z renomowanymi partnerami. Do ich realizacji firma podchodzi kompleksowo, angażując się w proces wyboru i zakupu gruntów, prace projektowe i nadzór nad budową.

English notice:

Hillwood Targówek offers its clients the highest quality commercial space with a total area of approximately 49,000 m2. The logistics park offers A-class warehouse and office space. The facility is intended for warehouses and light production. The space can be flexibly adapted to the needs of one company or several tenants. The logistics center has convenient maneuvering areas, spacious parking lots and modern office space. The park also offers tenants convenient unloading docks. The proximity of the A2 motorway and access to nationwide road infrastructure make it an attractive location for customers operating on the Polish and international market.

Hillwood is a global commercial real estate company with 30 years of experience in implementing investments in Europe and North America. In Poland, the company focuses on the purchase, financing and construction of high-quality warehouses and industrial facilities for long-term rental. Hillwood entered the Polish market in 2014. The company has developed an extensive portfolio of warehouse facilities covering a total of over one million m2, including BTS projects. The company’s investments are carried out independently or in cooperation with reputable partners. The company has a comprehensive approach to their implementation, engaging in the process of selecting and purchasing land, design works and construction supervision.

Google Maps

Submitted by akcentoffice

Właściciel Akcent Office
Więcej (More)

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.