Hillwood Oleśnica

Hillwood Oleśnica
56-400 Sokołowice, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
53000 m2

Hillwood Oleśnica oferuje swoim klientom najwyższej jakości powierzchnie komercyjne o łącznej powierzchni około 53.000 m2. Park logistyczny oferuje powierzchnię magazynowo-biurową klasy A. Obiekt przeznaczony jest na magazyny i lekką produkcję. Powierzchnię można elastycznie dostosowywać do potrzeb jednej firmy lub kilku najemców. Centrum logistyczne posiada wygodne place manewrowe, przestronne parkingi oraz nowoczesne powierzchnie biurowe. Park oferuje najemcom również wygodne doki rozładunkowe. Bliskość drogi ekspresowej S8 oraz dostęp do ogólnopolskiej infrastruktury drogowej sprawia, że jest to atrakcyjna lokalizacja dla klientów działających na rynku polskim i międzynarodowym.

Hillwood jest globalną firmą z branży nieruchomości komercyjnych z 30-letnim doświadczeniem w realizacji inwestycji w Europie i Ameryce Północnej. W Polsce firma koncentruje się na zakupie, finansowaniu i budowie wysokiej jakości magazynów oraz obiektów przemysłowych z przeznaczeniem pod długoterminowy wynajem. Hillwood wszedł na polski rynek w 2014 roku. Firma stworzyła bogaty portfel obiektów magazynowych obejmujący łącznie ponad milion m2, w tym projekty BTS. Inwestycje firmy realizowane są samodzielnie lub we współpracy z renomowanymi partnerami. Do ich realizacji firma podchodzi kompleksowo, angażując się w proces wyboru i zakupu gruntów, prace projektowe i nadzór nad budową.

English notice:

Hillwood Oleśnica offers its clients the highest quality commercial space with a total area of approximately 53,000 m2. The logistics park offers A-class warehouse and office space. The facility is intended for warehouses and light production. The space can be flexibly adapted to the needs of one company or several tenants. The logistics center has convenient maneuvering areas, spacious parking lots and modern office space. The park also offers tenants convenient unloading docks. The proximity of the S8 expressway and access to nationwide road infrastructure make it an attractive location for customers operating on the Polish and international market.

Hillwood is a global commercial real estate company with 30 years of experience in implementing investments in Europe and North America. In Poland, the company focuses on the purchase, financing and construction of high-quality warehouses and industrial facilities for long-term rental. Hillwood entered the Polish market in 2014. The company has developed an extensive portfolio of warehouse facilities covering a total of over one million m2, including BTS projects. The company’s investments are carried out independently or in cooperation with reputable partners. The company has a comprehensive approach to their implementation, engaging in the process of selecting and purchasing land, design works and construction supervision.

Contact: Kazimierz Grabkowski 602 19 87 78. 


Note: any information posted by Akcent Office may be imprecise, are not legally binding and do not constitute an offer within the meaning of the law.

Google Maps

Submitted by akcentoffice

Właściciel Akcent Office
Więcej (More)

Contact

podobne nieruchomości

wynajem / for rent

Hillwood Konin

Hillwood Konin oferuje swoim klientom najwyższej jakości powierzchnie komercyjne o łącznej… More Details

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.