CTPark Iłowa

CTPark Iłowa
68-120 Iłowa, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
155000 m2

ctPark Iłowa jest zlokalizowany przy międzynarodowym węźle autostrady A18 (Berlin-Wrocław), zaledwie 40 km od granicy polsko-niemieckiej. Park znajduje się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Iłowa (część większej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) zapewnia inwestorom najwyższy poziom zachęt podatkowych. Duża populacja w wieku produkcyjnym w pobliżu i doskonała infrastruktura transportowa sprawiają, że park jest strategicznym wyborem dla logistyki transgranicznej oraz dla producentów pragnących rozszerzyć działalność lub przenieść się do Europy Środkowo-Wschodniej.

CTP została założona w 1998 roku. Posiada główną siedzibę i swój pierwszy park przemysłowy premium w Humpolec. Opierając się na sukcesie w tej strategicznej lokalizacji poza Pragą, CTP dążyło do rozwoju między innymi miast regionalnych, takich jak Brno, Ostrawa i Pilzno. Na koniec 2019 roku portfel nieruchomości przemysłowych i biurowych CTP obejmował ponad 5,8 mln m2 powierzchni do wynajęcia. W ostatnich latach CTP rozszerzyło swoje portfolio na rynki Europy Środkowo-Wschodniej poza Czechami.

English notice:

ctPark Iłowa is located at the international junction of the A18 motorway (Berlin-Wrocław), only 40 km from the Polish-German border. The park is located in the Iłowa Special Economic Zone (part of the larger Legnica Special Economic Zone) and provides investors with the highest level of tax incentives. A large working-age population nearby and an excellent transport infrastructure make the park a strategic choice for cross-border logistics and for producers looking to expand or move to Central and Eastern Europe.

CTP was founded in 1998. It has its headquarters and its first premium industrial park in Humpolec. Building on its success in this strategic location outside Prague, CTP aimed to develop regional cities such as Brno, Ostrava and Pilsen, among others. At the end of 2019, CTP’s portfolio of industrial and office properties comprised over 5.8 million m2 of leasable space. In recent years, CTP has expanded its portfolio to markets in Central and Eastern Europe outside the Czech Republic.

Google Maps

Submitted by akcentoffice

Właściciel Akcent Office
Więcej (More)

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.