7R Park Gdańsk II

7R Park Gdańsk II
Magnacka 37, Poland
wynajem / for rent - centra logistyczne / logistics parks, magazyny / warehouses
52000 m2

7R Park Gdańsk II oferuje klientom wysokiej klasy, bardzo nowoczesne powierzchnie komercyjne o łącznej powierzchni około 52.000 m2. Park logistyczny posiada powierzchnię magazynowo-biurową klasy A. Obiekt przeznaczony jest głównie na magazyny i lekką produkcję. Powierzchnię parku można elastycznie dostosowywać do potrzeb różnych klientów. Centrum logistyczne posiada przestronne place manewrowe dla samochodów ciężarowych, wiele miejsc parkingowych oraz nowoczesne powierzchnie biurowo-socjalne. Centrum oferuje najemcom również nowoczesne doki rozładunkowe oraz możliwość rozładunku z poziomu zero. Bliskość autostrady A1 oraz dostęp do ogólnopolskiej infrastruktury drogowej sprawia, że jest to atrakcyjna lokalizacja dla klientów działających na rynku polskim i międzynarodowym.

7R jest ogólnopolskim, dynamicznie rozwijającym się deweloperem działającym na rynku nieruchomości komercyjnych. Rozpoczął swoją działalności w 2009 roku. Realizuje centra magazynowe i przemysłowe przeznaczone dla wielu najemców oraz obiekty typu Build To Suit. W portfolio znajdują się zarówno wielkopowierzchniowe parki logistyczne, jak i miejskie magazyny Small Business Unit tworzące pionierską w Polsce sieć 7R City Flex Last Mile Logistics. W portfolio 7R znajdują się firmy reprezentujące branże, m.in. z sektora logistyki, e-commerce, retail czy przedstawiciele lekkiej produkcji. W pełni zintegrowany zespół deweloperski, w tym dział projektowy, pozwalają w szybki sposób reagować na oczekiwania klientów, a co za tym idzie dostarczać im rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

English notice:

7R Park Gdańsk II offers customers high-class, very modern commercial space with a total area of approximately 52,000 m2. The logistics park has A-class warehouse and office space. The facility is intended mainly for warehouses and light production. The park area can be flexibly adapted to the needs of various clients. The logistics center has spacious maneuvering yards for trucks, many parking spaces and modern office and social space. The center also offers tenants modern unloading docks and the possibility of unloading from the ground level. The proximity of the A1 motorway and access to nationwide road infrastructure make it an attractive location for customers operating on the Polish and international market.

7R is a nationwide, dynamically developing developer operating on the commercial real estate market. It started its operations in 2009. It builds warehouse and industrial centers for multiple tenants as well as Build To Suit facilities. The portfolio includes both large-scale logistics parks and the city’s Small Business Unit warehouses, which form the pioneering network of 7R City Flex Last Mile Logistics in Poland. The 7R portfolio includes companies representing industries, including from the logistics, e-commerce, retail and light manufacturing sectors. A fully integrated development team, including the design department, allow you to quickly respond to customer expectations, and thus provide them with solutions tailored to their individual needs.

Google Maps

Submitted by akcentoffice

Właściciel Akcent Office
Więcej (More)

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.