W budżecie są poprawki radnych

Przyszłoroczne dochody miasta powinny wynieść prawie 3 mld 879 mln zł, natomiast wydatki 4 mld 154 mln zł. Deficyt budżetowy wyniesie 290 mln zł – o 15 mln więcej, niż zakładał projekt budżetu. Jest to m.in. związane z większymi o ok. 20 proc. wydatkami na inwestycje.

W budżecie uwzględniono poprawki zgłoszone przez radnych klubów – Rafała Dutkiewicza z Platformą oraz Prawa i Sprawiedliwości. Realizacja poprawek wyniesie 17 mln 750 zł. Są w śród nich m.in.:

  • dodatkowe 2 mln zł na poprawę infrastruktury drogowej (w sumie 43 mln zł, dla porównywania w tym roku jest 17 mln zł);
  • dodatkowe 3 mln zł na rewitalizację zieleni nabrzeży i wysp odrzańskich (w sumie 8 mln zł). Sfinansowane zostanie m.in. nasadzenie 30 tys. drzew w najbliższych 4 latach;
  • dodatkowe 2,5 mln zł na rewitalizację kamienic;
  • dodatkowe 2,5 mln zł na zagospodarowanie wnętrz międzyblokowych i placów zabaw;
  • dodatkowe 1,5 mln zł na remonty mieszkań komunalnych;
  • dodatkowe 400 tys. zł na 600 nowych miejsc w żłobkach.

Zdaniem skarbnika poprawki radnych nie zwiększą deficytu budżetowego. Pieniądze pochodzić będą z rezerwy inwestycyjnej i rezygnacji z budowy fontanny na pl. Nowy Targ (3 mln zł).

Budżet 2015 – szczegóły

Oświata, transport i gospodarka komunalna to dziedziny, na które przewidziano najwięcej pieniędzy.

budzet wroclawia

Przeczytaj cały artykuł >>