Ruszył Konkurs o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego na najlepsze projekty z dziedziny budownictwa społeczno-publicznego, renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, a także rewaloryzacji blokowisk. Od 2013 roku fundatorem nagrody jest Grupa Archicom, wrocławski deweloper projektujący i budujący osiedla społeczne.

 

Organizator konkursu – Fundacja dla Polski – zaprasza młodych architektów i inżynierów budowlanych ze stopniem magistra do udziału w konkursie i zgłaszania projektów z dziedziny budownictwa społeczno-publicznego, renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, a także rewaloryzacji blokowisk. Prace konkursowe można zgłaszać do 8 marca.

Nagroda Architektoniczna im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego przyznawana jest od 1999 roku; w 2013 roku rolę fundatora nagrody głównej objęła firma Archicom.

„Poprzez przejęcie roli fundatora nagrody chcemy dać wyraz naszego wsparcia dla młodych polskich architektów, którzy podejmują tematy związane z budownictwem społeczno-publicznym i dostrzegają ich ogromne znaczenie” – mówi arch. Dorota Jarodzka-Śródka, Prezes Archicom.

Firma Archicom powstała w 1986 roku jako jedna z pierwszych w Polsce prywatnych spółek projektowych. Dziś nie tylko projektuje, lecz także jako deweloper realizuje inwestycje mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej oraz kompleksy biurowe.

„Idea przyświecająca konkursowi jest bliska projektowanym przez Archicom inwestycjom. Naszym znakiem rozpoznawczym są osiedla społeczne, w których architekci zwracają szczególną uwagę na aspekt ludzki, dbając nie tylko o wysoką jakość samej architektury, lecz także o życie, które toczy się między budynkami. Takie rozwiązania zastosowaliśmy m.in. na osiedlach Olimpia Port, Cztery Pory Roku czy Słoneczne Stabłowice” – komentuje Tomasz Sujak, Członek Zarządu Archicom.

Najlepsze prace w konkursie wybierze jury złożone ze specjalistów z branży architektonicznej: arch. Stanisław Fiszer – honorowy przewodniczący, arch. Dorota Jarodzka-Śródka, arch. Kazimierz Śródka, arch. Sławomir Żak, arch. Maciej Zaborowski, arch. Janusz Pachowski, arch. Marta Grządziel, inż. Michel Cova i Lucyna Cova, Tadeusz Baczko, Karol Sachs i Krystyna Vinaver oraz Włodzimierz Grudziński.

Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w II kwartale 2016 roku.

 

Regulamin konkursu

Ze szczegółowymi warunkami, jakie muszą spełnić prace konkursowe, można zapoznać się w regulaminie na stronie organizatorów: http://www.fdp.org.pl/konkurs-baczko-zakrzewski.

 

Patroni honorowi

Jednym z patronów honorowych konkursu jest Muzeum Architektury we Wrocławiu.

„To dla nas ważne wyróżnienie, ale przede wszystkim miły obowiązek” – mówi dr Jerzy Ilkosz, dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu. – „Muzeum od wielu lat wspiera młodych architektów, którzy są dopiero na początku swojej ścieżki zawodowej. Poświęcamy im wiele projektów wystawienniczych, organizujemy również debaty i spotkania dotyczące współczesnej polskiej architektury. Udział w konkursie, w roli patrona honorowego i gospodarza pokonkursowej wystawy, jak miało to miejsce w 2015 roku, to kolejny krok w procesie kreowania w Muzeum Architektury platformy współpracy z młodymi architektami i kontaktu z ich twórczością”.

Patronat honorowy nad XVI edycją konkursu objęli również:

– prof. Stefan Wrona, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,

– prof. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej,

– Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Patronem medialnym konkursu jest miesięcznik Architektura Murator.

 

O ARCHICOMIE

Grupa Archicom, obecna na rynku od blisko 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Obecnie realizuje zarówno duże osiedla (jak „Olimpia Port” o docelowej liczbie blisko 2.500 mieszkań, czy „Cztery Pory Roku” zaplanowane na około 2.000 mieszkań z możliwością dalszego rozwoju osiedla), jak również bardziej kameralne budynki (m.in. „Spirala Czasu” – budynek na terenie modelowego osiedla Nowe Żerniki, z 70 mieszkaniami), postindustrialne „Lofty Platinum” czy inwestycje z sektora premium (takie jak „Ogrody Hallera” z ponad 500 apartamentami).

W roku 2015 Grupa Archicom sprzedała 611 mieszkań, co powoduje, że Grupa jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego już czwarty rok z rzędu. Na 31 grudnia 2015 roku w ofercie Archicomu znajdowało się 1012 lokali w najpopularniejszych dzielnicach Wrocławia. Oprócz rynku mieszkaniowego, Grupa jest także aktywna na rynku nieruchomości komercyjnych. Archicom zrealizował 5 projektów biurowych, z czego trzy biurowce zostały sprzedane polskim i zagranicznym funduszom inwestującym w nieruchomości, a 2 znajdują się w portfelu Grupy. Najemcami biurowców są znane polskie i międzynarodowe firmy. W lutym 2015 r. Grupa sprzedała irlandzkiemu funduszowi GNT kolejny biurowiec klasy A „West House 1B” (wybudowany w latach 2012-2014).

Kontakt dla mediów:

Jakub Janz

mł. spec. ds. marketingu

tel. 71 / 78 58 802

kom. 661 995 229

e-mail: jakub.janz@archicom.pl

 

Agnieszka Zamojska

Z-ca Dyrektora ds. Marketingu

tel. (71) 78 58 722

kom. 605 602 371

e-mail: agnieszka.zamojska@archicom.pl